Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste si našli čas odpovedať na otázky, týkajúce sa Vašej návštevy v BENU lekárni. Vaše odpovede budú použité výlučne na skvalitnenie ponúkaných služieb!

Vyplnenie dotazníku Vám zaberie 5-8 minút.

Ďakujeme za Vašu podporu!Účasť na prieskume je dobrovoľná. Vaše pripomienky budú posudzované zodpovedne, vyhodnotené anonymne a nebudú poskytnuté ani odovzdané tretím stranám. Údaje a výsledky z prieskumu sa uchovávajú anonymne. V prípade, ak chcete vyjadriť svoje pripomienky a návrhy osobne, prosím kontaktujte priamo BENU Slovensko.
0%
100%